Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Grantový program TPCA pro Kolínsko 2015

Naše škola se zapojila do grantového programu TPCA pro Kolínsko 2015 a s projektem „S počítačem se nám učí lépe“ získala částku 100 000,- Kč.

Nechci připomínat chvíle, kdy nám bylo ve škole dost smutno. Byla to havárie vody v 2014 v nejvyšším patře budovy. Rázem jsme přišli o vybavení a pomůcky. Zároveň sedm místností zasažených vodou si vyžádaly kompletní stavební úpravy.

Do poškozených místností patřila i pracovna informatiky a její vybavení. Část počítačů jsme pořídili za přispění zřizovatele a část jsme doplnili ze získaného grantu.

Jsme rádi, že neradostné chvíle jsou už dávnou minulostí a že získaný grant od TPCA nám pomohl pořídit zbývající výpočetní techniku. Výrazně se tím zlepšila kvalita a organizace výuky, aktivity spojené s činnostmi v zájmovém vzdělávání školní družiny. Žáci mohli pokračovat v tvorbě školního časopisu Ovčáráček a realizovat prezentace v naukových předmětech.

Mgr. Ivana Adamcová, ředitelka školy

Fotografie ze slavnostního otevření učebny informatiky 12.6.2015

DUM EU Peníze školám

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

Kontaktní osoba pro "DUM"

  • Mgr. Ivana Adamcová
  • tel.: 321 722 429
  • mail: zsmsovcary[at]seznam.cz

Seznam anotací