Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry je společným zařízením pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ. Součástí ZŠ je školní družina. Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně. Svačiny jsou pro děti MŠ připravovány pracovnicí ŠJ, obědy se dováží ze ZŠ Ovčárecká, Kolín. Škola pracuje v budově z roku 1884. V přízemí se nachází tělocvična, výdejna stravy a šatna, v prvním patře pak třída ZŠ, třída MŠ, počítačová učebna, ředitelna, malá sborovna a sociální zařízení pro děti MŠ. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště. Od počátku května 2009 procházela škola celkovou rekonstrukcí a modernizací spojenou s realizací půdní vestavby, kdy v podkroví byly vybudovány 2 třídy a sociální zařízení. Rekonstrukce byla dokončena v první polovině srpna téhož roku.

První školní budova byla postavena v roce 1780. Ta v roce 1841 vyhořela. Byla obnovena a rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 bylo rozhodnuto o rozšíření školy na trojtřídní a byla postavena budova nová, ve které škola sídlí dodnes. V letech 1857-61 navštěvoval místní školu český básník Jaroslav Vrchlický.

Aktuality

ZŠ fotky k vyzvednutí

ve škole každý den do 10.7.2020 v čase 7:15 - 14:30 h. (fotka zdarma)

Informace ZŠ - odevzdání učebnic a vzdělávacích materiálů

Proběhne ve výdejním okénku ve škole v pondělí 22.6.2020 od 14 h do 16 h - dbejte na rozestupy
- odevzdat:
* 1. - 4. roč. - notové sešity + notopísanky
* 1. roč. a 2. roč. - dle pokynů třídní učitelky ze dne 1.6.2020
* 3. - 5. roč. - zpracované vzdělávací materiály - pracovní listy (dle vlastního uvážení);
* 3. roč. - M učebnice 2. díl (jen někteří); ČJ 2. díl učebnice;
* 4. roč. - M učebnice 3. díl; ČJ 2. díl; ČJ - PS; VL (sešit + kartičky na opakování - vrátím v 5. roč.);
* 5. roč. - M učebnice 3. díl učebnice; VL (sešit)

V případě dotazů volejte 731449113

Dne 18. 6. 2020

Fotografování ZŠ

obrazek

Školní rok ukončíme v úterý 30.6.2020.
Tento den se žáci sejdou před školou v 7.50 h, proběhne focení tříd ZŠ I a ZŠ II. Fotit se bude pouze společná fotografie. Vysvědčení rozdáme ve třídách. Přezůvky nejsou nutné. Vše by nemělo trvat déle než 45 minut.
Hotové fotografie budou k vyzvednutí tentýž den ve škole v 11.30 h.
(Pozn.: více fotografií je možné řešit - FOTO Vidrna u České spořitelny).
Těchto akcí se můžou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však je nutné podle opatření MŠMT předložit čestné prohlášení (viz příloha – přineste z domova vyplněné s datem 30.6.2020) a do školy nesmí osoby s příznaky virového onemocnění. Doprovázející osoby zůstanou před budovou školy.

Školní jídelna

Svačiny

Odhlašování svačin na tel. čísle 321 722 429 do 15:00 hodin na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin aktuálního dne.

Obědy

Odhlašování obědů na tel. čísle 321 724 339 do 13:45 na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin v den oběda.

Podporují nás

logo TPCA