Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry je společným zařízením pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ. Součástí ZŠ je školní družina. Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně. Svačiny jsou pro děti MŠ připravovány pracovnicí ŠJ, obědy se dováží ze ZŠ Ovčárecká, Kolín. Škola pracuje v budově z roku 1884. V přízemí se nachází tělocvična, výdejna stravy a šatna, v prvním patře pak třída ZŠ, třída MŠ, počítačová učebna, ředitelna, malá sborovna a sociální zařízení pro děti MŠ. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště. Od počátku května 2009 procházela škola celkovou rekonstrukcí a modernizací spojenou s realizací půdní vestavby, kdy v podkroví byly vybudovány 2 třídy a sociální zařízení. Rekonstrukce byla dokončena v první polovině srpna téhož roku.

První školní budova byla postavena v roce 1780. Ta v roce 1841 vyhořela. Byla obnovena a rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 bylo rozhodnuto o rozšíření školy na trojtřídní a byla postavena budova nová, ve které škola sídlí dodnes. V letech 1857-61 navštěvoval místní školu český básník Jaroslav Vrchlický.

Aktuality

MŠ - nástup přihlášených dětí od 25.5.2020

- příchod ráno od 6.30 h - 7.30 h - zvoňte pouze na kuchyň
- vyzvednutí - zvoňte na MŠ1
- závazná přihláška obědů od 25.5. - 30.6. 2020 (t.j. 27 dní x 21,- Kč - opraveno)
- platba obědů v hotovosti - ve čtvrtek 21.5.2020 od 15 do 16 h
- nadále platí "Pokyny pro nástup dětí do MŠ od 25.5.2020" v mimořádných
podmínkách (www školy)

ZŠ - nástup přihlášených žáků od 25.5.2020

- příchod před školu - vytvářet zástup podle tělocvičny s rozestupy 2 m, v 7.40 h začne zaměstnanec školy organizovat vstup do budovy
- odchod ze školy - uvolněnka (můžete napsat na celé období)
- přinést zadání úkolů
- nadále platí "Pokyny pro nástup žáků do ZŠ od 25.5.2020" v mimořádných
podmínkách (www školy)

Dne 19. 5. 2020

Odkazy pro on-line procvičování (1. - 5. ročník)

Český jazyk
- https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
- https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp (3. - 5. ročník, procvičovací testy)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk
- https://skolakov.eu/
- https://www.gramar.in/cs/ (hravá forma procvičování)
- https://www.umimecesky.cz/

Matematika
- https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
- https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp (3. - 5. ročník)
- https://www.matika.in/cs/ (hravá forma procvičování)
- https://skolakov.eu/
- https://www.umimematiku.cz/

Prvouka, přírodověda
- https://www.poznavackaprirody.cz/concepts (poznávačky)
- https://www.umimefakta.cz/prehled-temat (poznávačky, hry)
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/ (1. - 3. ročník)
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/ (4. - 5. ročník)
- https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pro-deti.html (hry)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka?scroll=0 (hravé procvičování)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/1600-priroda-clovek-a-jeho-svet?scroll=0 (kvízy, hravé procvičování)

Vlastivěda
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/
- https://www.toporopa.eu/cz/ (zeměpis, mapy)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/1587-spolecnost-clovek-a-jeho-svet?scroll=70 (dějepis, zeměpis)

Školní jídelna

Svačiny

Odhlašování svačin na tel. čísle 321 722 429 do 15:00 hodin na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin aktuálního dne.

Obědy

Odhlašování obědů na tel. čísle 321 724 339 do 13:45 na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin v den oběda.

Podporují nás

logo TPCA