Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry je společným zařízením pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ. Součástí ZŠ je školní družina. Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně. Svačiny jsou pro děti MŠ připravovány pracovnicí ŠJ, obědy se dováží ze ZŠ Ovčárecká, Kolín. Škola pracuje v budově z roku 1884. V přízemí se nachází tělocvična, výdejna stravy a šatna, v prvním patře pak třída ZŠ, třída MŠ, počítačová učebna, ředitelna, malá sborovna a sociální zařízení pro děti MŠ. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště. Od počátku května 2009 procházela škola celkovou rekonstrukcí a modernizací spojenou s realizací půdní vestavby, kdy v podkroví byly vybudovány 2 třídy a sociální zařízení. Rekonstrukce byla dokončena v první polovině srpna téhož roku.

První školní budova byla postavena v roce 1780. Ta v roce 1841 vyhořela. Byla obnovena a rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 bylo rozhodnuto o rozšíření školy na trojtřídní a byla postavena budova nová, ve které škola sídlí dodnes. V letech 1857-61 navštěvoval místní školu český básník Jaroslav Vrchlický.

Aktuality

MŠ1 Kino Kolín „Pošťák Pat“

pátek 15. 3. 2019
příchod do MŠ nejdéle v 7.45 h, děti k vyzvednutí po obědě v 11.45 h
s sebou: batůžek, svačina (chleba, rohlík), pití, pláštěnka
dopolední svačina v MŠ odhlášena

Zápis do 1. ročníku základní školy 2019/2020

obrazek

čtvrtek 4.4. 2019 od 15 h do 17 h ve třídě ZŠ
více viz. příloha

NEVŠEDNÍ VYUČOVÁNÍ

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry zve děti, které se chystají letos k zápisu do 1. ročníku ZŠ.
Přijďte si i s rodiči vyzkoušet opravdové vyučování do třídy ZŠ (2. patro): vždy od 15.00 h do 15.30 h
čtvrtek 14.2.; 21.2. 28.2.
čtvrtek 14.3.; 21.3.; 28.3. 2019

Školní jídelna

Svačiny

Odhlašování svačin na tel. čísle 321 722 429 do 15:00 hodin na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin aktuálního dne.

Obědy

Odhlašování obědů na tel. čísle 321 724 339 do 13:45 na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin v den oběda.

Podporují nás

logo TPCA