Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Základní škola a Mateřská škola Ovčáry je společným zařízením pro děti předškolního věku a pro žáky 1. stupně ZŠ. Součástí ZŠ je školní družina. Žáci se stravují ve školní jídelně - výdejně. Svačiny jsou pro děti MŠ připravovány pracovnicí ŠJ, obědy se dováží ze ZŠ Ovčárecká, Kolín. Škola pracuje v budově z roku 1884. V přízemí se nachází tělocvična, výdejna stravy a šatna, v prvním patře pak třída ZŠ, třída MŠ, počítačová učebna, ředitelna, malá sborovna a sociální zařízení pro děti MŠ. Na zahradě je vybudováno dětské hřiště. Od počátku května 2009 procházela škola celkovou rekonstrukcí a modernizací spojenou s realizací půdní vestavby, kdy v podkroví byly vybudovány 2 třídy a sociální zařízení. Rekonstrukce byla dokončena v první polovině srpna téhož roku.

První školní budova byla postavena v roce 1780. Ta v roce 1841 vyhořela. Byla obnovena a rozšířena na dvojtřídní. V roce 1884 bylo rozhodnuto o rozšíření školy na trojtřídní a byla postavena budova nová, ve které škola sídlí dodnes. V letech 1857-61 navštěvoval místní školu český básník Jaroslav Vrchlický.

Aktuality

MŠ1 + MŠ2 Škola pohybu - začne 6.1.2021

Každou středu od 6.1.2021 pro přihlášené děti začínají lekce projektu.

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 30. LISTOPADU 2020

• Do školy nastupují žáci 3., 4. a 5. ročníku. Pro všechny žáky je povinná prezenční výuka.
• Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. Nevyučuje se tělesná výchova, při hudební výchově se nezpívá.
• Do školní budovy vstupují pouze žáci. Po vstupu do budovy použijí žáci dezinfekci. Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni povinnost nosit roušku. Žáci musí mít s sebou i náhradní roušky a sáček na uložení použité roušky.
• Ranní i odpolední školní družina probíhá ve stejném rozsahu jako v běžném provozu. Až do odvolání jsou zrušené zájmové kroužky. Ukončení ŠD je v 15:30 h. V pondělí budou mít
všichni žáci uvolněnku, na další dny obdrží přehledný tiskopis odchodů ze školy.
• Všem žákům, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, jsou obědy automaticky přihlášeny. Případné odhlášení oběda je možné nejpozději v pondělí ráno. I po dobu pobytu ve školní jídelně mají všichni povinnost nosit roušku s výjimkou doby konzumace jídla.

V Ovčárech dne 26. 11. 2020
Mgr. Ivana Adamcová
ředitelka školy

INFORMACE K PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY, ŠKOLNÍ JÍDELNY A ŠKOLNÍ DRUŽINY OD 18. 11. 2020

• Do školy nastupují žáci 1. a 2. ročníku.
• Výuka bude probíhat podle rozvrhu hodin. Nevyučuje se tělesná výchova, při hudební výchově se nezpívá.
• Do školní budovy vstupují pouze žáci. Po vstupu do budovy použijí žáci dezinfekci. Po celou dobu pobytu ve škole mají všichni povinnost nosit roušku. Žáci musí mít s sebou i náhradní roušky a sáček na uložení použité roušky.
• Ranní i odpolední školní družina probíhá ve stejném rozsahu jako v běžném provozu. Ukončení činnosti je v 15:30 h.
• Všem žákům 1. a 2. ročníku, kteří jsou přihlášeni ke školnímu stravování, jsou obědy automaticky přihlášeny. Případné odhlášení oběda - na 6. ZŠ - je možné nejpozději ve středu ráno do 7:00 h. I po dobu pobytu ve školní jídelně mají všichni povinnost nosit roušku s výjimkou doby konzumace jídla.
• Pro žáky 3. – 5. ročníku pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem.

V Ovčárech dne 15. 11. 2020
Mgr. Ivana Adamcová
ředitelka školy

Školní jídelna

Svačiny

Odhlašování svačin na tel. čísle 321 722 429 do 15:00 hodin na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin aktuálního dne.

Obědy

Odhlašování obědů na tel. čísle 321 724 339 do 13:45 na příští den, při náhlém onemocnění do 7:00 hodin v den oběda.

Podporují nás

logo TPCA