Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Třída MŠ 1

Třída MŠ 1 se nachází v 1. patře. Jsou do ní zařazené děti zpravidla od 3 do 4 let.
Paní učitelka: Bc. Denisa Langrová, DiS.

Třída MŠ 2

Třída MŠ 2 je umístěna ve 2. patře. Jsou do ní zařazené děti zpravidla od 5 do 6 let a děti s odloženou školní docházkou.
Paní učitelky: Petra Mužíková, Valerie Kozlová, DiS.
Asistent pedagoga: Alena Kopecká

Třída ZŠ I

Třída se nachází ve 2. patře. Třída je určená pro žáky 1. a 2. ročníku ZŠ.
Třídní učitelka: Mgr. Lucie Nedavašková
Vychovatelka ŠD: Bc. Monika Burianová

Třída ZŠ II

Třída je v 1. patře. Vzdělávají se tu žáci 3., 4. a 5. ročníku ZŠ.
Třídní učitelka: Mgr. Ivana Adamcová
Vychovatelka ŠD: Bc. Monika Burianová