Základní škola a Mateřská škola Ovčáry, okres Kolín

ZŠ a MŠ Ovčáry, okres Kolín

Aktuality

Info ZŠ - opatření vlády ČR

Dle usnesení vlády ČR zůstávají základní školy i nadále (od 2.11.2020) uzavřeny - do odvolání.
Distanční výuka probíhá nadále stejným způsobem - kontrolujte žákovské emaily, kde naleznete rozvrhy a další potřebné informace.

MŠ Změna termínu podzimních prázdnin

obrazek

Info viz příloha

MŠ1 + MŠ2 Škola pohybu - ZRUŠENO

obrazek

info viz příloha
Zrušeno - náhradní termín bude upřesněn

INFO ZŠ - uzavření škol

Od 14.10.2020 škola uzavřena (opatření vlády ČR).
Informace k distančnímu vzdělávání žáci dostanou do svých školních emailů - pravidelně kontrolujte.

ZŠ INFO k OČR po dobu uzavření školy

obrazek

převzato z mpsv.cz
viz příloha

INFO ZŠ - podzimní prázdniny

Změna organizace školního roku (MŠMT) - podzimní prázdniny se prodlužují o pondělí 26.10. a úterý 27.10. (tj. podzimní prázdniny 26.10. - 30.10. 2020).

MŠ + ZŠ Divadlo

obrazek

„POKLAD KAPITÁNA BALTAZARA“
aneb Kdo se bojí, nesmí do moře!

30.9.2020
Info v příloze

INFO MŠ2

obrazek

„Malá technická univerzita“
Úterý 22.9.2020
Info v příloze


MŠ + ZŠ ROUŠKY OD 10.9.2020 - nařízení MZ

obrazek

Sběr papíru

obrazek

Ukázka dravců a sov

obrazek

Ve středu 9.9.2020
INFO v příloze

Zahájení školního roku (3 přílohy - rozklikněte ,,všechny aktuality'')

Vážení rodiče,
školní rok začíná v úterý 1.9.2020.
Žáci ZŠ se v tento slavnostní den sejdou v tělocvičně školy. Ke každému žákovi jsou možné nejvýše 2 osoby jako doprovod. Vzhledem k situaci COVID-19 doporučujeme dodržovat rozestupy a u doprovodu žádáme zakrytí úst a nosu rouškou. Pro žáky nejsou roušky povinné. Ve škole se zdržíme asi 45 min. Po skončení slavnostního zahájení proběhne krátká třídní schůzka pro 1. a 2. ročník.

Školní výuka začne běžným způsobem.
Pokud dojde k podezření na nákazu COVID-19, budeme postupovat podle manuálu vydaným MŠMT a řídit se pokyny KHS. Zároveň Vás budeme informovat.
Ve škole budou od 1.9. platit Pravidla pro provoz ZŠ a zvlášť Pravidla pro provoz MŠ, abychom minimalizovali rizika spojená s COVID-19.

ZŠ fotky k vyzvednutí

ve škole každý den do 10.7.2020 v čase 7:15 - 14:30 h. (fotka zdarma)

Informace ZŠ - odevzdání učebnic a vzdělávacích materiálů

Proběhne ve výdejním okénku ve škole v pondělí 22.6.2020 od 14 h do 16 h - dbejte na rozestupy
- odevzdat:
* 1. - 4. roč. - notové sešity + notopísanky
* 1. roč. a 2. roč. - dle pokynů třídní učitelky ze dne 1.6.2020
* 3. - 5. roč. - zpracované vzdělávací materiály - pracovní listy (dle vlastního uvážení);
* 3. roč. - M učebnice 2. díl (jen někteří); ČJ 2. díl učebnice;
* 4. roč. - M učebnice 3. díl; ČJ 2. díl; ČJ - PS; VL (sešit + kartičky na opakování - vrátím v 5. roč.);
* 5. roč. - M učebnice 3. díl učebnice; VL (sešit)

V případě dotazů volejte 731449113

Dne 18. 6. 2020

Fotografování ZŠ

obrazek

Školní rok ukončíme v úterý 30.6.2020.
Tento den se žáci sejdou před školou v 7.50 h, proběhne focení tříd ZŠ I a ZŠ II. Fotit se bude pouze společná fotografie. Vysvědčení rozdáme ve třídách. Přezůvky nejsou nutné. Vše by nemělo trvat déle než 45 minut.
Hotové fotografie budou k vyzvednutí tentýž den ve škole v 11.30 h.
(Pozn.: více fotografií je možné řešit - FOTO Vidrna u České spořitelny).
Těchto akcí se můžou účastnit všichni žáci bez omezení počtu či nutnosti dodržovat homogennost skupin. Stále však je nutné podle opatření MŠMT předložit čestné prohlášení (viz příloha – přineste z domova vyplněné s datem 30.6.2020) a do školy nesmí osoby s příznaky virového onemocnění. Doprovázející osoby zůstanou před budovou školy.

Fotografování MŠ

obrazek

Proběhne po telefonické domluvě s rodiči v úterý 23.6.2020.
Stále však je nutné podle opatření MŠMT předložit čestné prohlášení (viz příloha – přineste z domova vyplněné s datem 23.6.2020) a do školy nesmí osoby s příznaky virového onemocnění. Doprovázející osoby zůstanou před budovou školy.
(Pozn.: více fotografií je možné řešit - FOTO Vidrna u České spořitelny).

Dne 18. 6. 2020

Pozvánka na schůzi Školské rady

obrazek


Dne 15. 6. 2020

ZŠ - ukončení školního roku 2019/20

Vysvědčení se bude vydávat v úterý 30.6.2020.
Rozpis zveřejníme.
Nový školní rok začne 1.9.2020.

Dne 12. 6. 2020

Postup při hodnocení výsledků vzdělávání žáků za druhé pololetí školního roku 2019/2020

obrazek

10. 6. 2020

MŠ - výsledky přijímacího řízení

obrazek

viz příloha

Sběr papíru

obrazek

MŠ informace pro rodiče

Stávající provoz v MŠ je prodloužen do 10.7.2020

Informace ZŠ - samostudium

Vzdělávací materiál k samostudiu žáků - 2 možnosti:
1/ bude k vyzvednutí ve výdejním okénku ve škole v pondělí 1.6.2020 od 14 h do 16 h - dbejte na rozestupy
- přinést žákovskou knížku (už jen někteří)
- přinést papírové figurky
- přineste i usušenou pomerančovou kůru
- sběr starého papíru: od 21.9. do 24.9.2020
- odevzdat:
* 3. roč. - M učebnice 3. díl; MM (matematické minutovky; ČJ 1. díl učebnice (zelený); ČJ - VS (koník); PRV II. díl;
* 4. roč. - M učebnice 2. a 3. díl; ČJ "deštníček"; PŘ II. díl;
* 5. roč. - M učebnice 2. díl učebnice, ČJ - učebnice; PŘ - Život na Zemi + Země ve vesmíru;
- další výběr učebnic proběhne v pondělí 22.6. od 14 h do 16 h

2/ dovezeme k Vám domů do schránky

Během června nabízíme konzultace - po telefonické domluvě.

Nadále sledujte www školy, bude upřesněn závěr školního roku.

Dotazy ohledně předání učiva: 731449113

Dne 29.5.2020

MŠ - nástup přihlášených dětí od 25.5.2020

- příchod ráno od 6.30 h - 7.30 h - zvoňte pouze na kuchyň
- vyzvednutí - zvoňte na MŠ1
- závazná přihláška obědů od 25.5. - 30.6. 2020 (t.j. 27 dní x 21,- Kč - opraveno)
- platba obědů v hotovosti - ve čtvrtek 21.5.2020 od 15 do 16 h
- nadále platí "Pokyny pro nástup dětí do MŠ od 25.5.2020" v mimořádných
podmínkách (www školy)

ZŠ - nástup přihlášených žáků od 25.5.2020

- příchod před školu - vytvářet zástup podle tělocvičny s rozestupy 2 m, v 7.40 h začne zaměstnanec školy organizovat vstup do budovy
- odchod ze školy - uvolněnka (můžete napsat na celé období)
- přinést zadání úkolů
- nadále platí "Pokyny pro nástup žáků do ZŠ od 25.5.2020" v mimořádných
podmínkách (www školy)

Dne 19. 5. 2020

Odkazy pro on-line procvičování (1. - 5. ročník)

Český jazyk
- https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_cj1.php
- https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp (3. - 5. ročník, procvičovací testy)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/12-cesky-jazyk
- https://skolakov.eu/
- https://www.gramar.in/cs/ (hravá forma procvičování)
- https://www.umimecesky.cz/

Matematika
- https://www.onlinecviceni.cz/exc/list_topic_mat1.php
- https://www.scio.cz/pro-deti-a-rodice/procvicovaci-testy.asp (3. - 5. ročník)
- https://www.matika.in/cs/ (hravá forma procvičování)
- https://skolakov.eu/
- https://www.umimematiku.cz/

Prvouka, přírodověda
- https://www.poznavackaprirody.cz/concepts (poznávačky)
- https://www.umimefakta.cz/prehled-temat (poznávačky, hry)
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/prvouka/ (1. - 3. ročník)
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/prirodoveda/ (4. - 5. ročník)
- https://www.zachranny-kruh.cz/pro-verejnost/pro-deti.html (hry)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/568-prvouka?scroll=0 (hravé procvičování)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/1600-priroda-clovek-a-jeho-svet?scroll=0 (kvízy, hravé procvičování)

Vlastivěda
- https://brumlik.estranky.cz/clanky/vlastiveda/
- https://www.toporopa.eu/cz/ (zeměpis, mapy)
- https://www.skolasnadhledem.cz/profil/1-stupen/1587-spolecnost-clovek-a-jeho-svet?scroll=70 (dějepis, zeměpis)

Pokyny pro nástup dětí do MŠ od 25. 5. 2020

obrazek

2 přílohy